Find me in Kakuma

by Lieven Corthouts and Fabienne Giezendanner

Find me in Kakuma helps to find back the parents
of the children of Kakuma.
This interactive documentary is coming soon.

Follow us

facebookbanner

Find me in Kakuma
webdocumentary

Find me in Kakuma

Interactive documentary augmented with real-time data visualisation

Kakuma in Kenya, is one of the biggest refugee camps in the Horn of Africa. Many of the new arrivals in Kakuma are children and teenagers that have lost all contact with their parents.

Contrary to widely held belief, most of them are not orphans. Families often fall apart for pure pragmatic reasons. Children are sent off to the relatively safe camps first, while the rest of the family stays as long as possible in the village of origin. Phone numbers remain the only fragile threads that connect them. But phone numbers quickly get lost.

5 young inhabitants, coming from different countries, tell us from their perspective and with their words, how they live in the camp and what they undertake to find back their family.

Will children and parents be reunited?

Kakuma au Kenya, est l’un des plus grands camps de réfugiés que compte la corne de l’Afrique. Il recueille actuellement un nombre important d’enfants et adolescents isolés de leur famille.

Ces enfants ne sont pas orphelins. Les familles de réfugiés sont souvent dispersées pour des raisons pratiques. Dans les zones de conflits, il est fréquent d’envoyer les enfants en premier dans des camps sécurisés. Les numéros de téléphone sont alors le seul lien avec leurs parents mais parfois les numéros se perdent ou les parents disparaissent.

Cinq jeunes originaires de pays différents, nous racontent, avec leur regard et leurs mots d’enfants, leur vie dans le camp et les décisions qu’ils prennent pour retrouver leur proches.

Parents et enfants parviendront-ils à se retrouver ?

Kakuma in Kenia is één van de grootste vluchtelingenkampen in de Hoorn van Afrika. Een groot aantal van de nieuwkomers in het kamp zijn kinderen en jongeren die hun families kwijtraakten.

De meesten van deze kinderen en jongeren zijn echter geen weeskinderen. Vluchtelingenfamilies raken vaak versnipperd om louter praktische redenen. Zo worden kinderen in conflictgebieden vaak als eersten weggestuurd naar de relatief veiligere kampen. Voor deze kinderen zijn telefoonnummers de enige zijden draden die hen nog met hun ouders verbindt. Maar telefoonnummers gaan makkelijk verloren en de ouders verdwijnen.

Vijf jongeren, afkomstig uit verschillende landen, vertellen ons door hun eigen ogen en in hun eigen woorden, over hun leven in het kamp en wat ze ondernemen om hun familie terug te vinden.

Zullen kinderen en ouders elkaar terugvinden?